Our services

We offer complete services on areas of Corporate Identity, branding, design, web and IT solutions.

Celostna podoba Kostak

Corporate image & Graphic design

Znamčenje in razvoj produktov

Branding and product development

Spletna identiteta in spletna prodaja

Web identity and E-commerce

Oglaševanje in marketinško načrtovanje

Advertising & Marketing strategy

Informacijske tehnologije in poslovni sistemi

IT solutions and business systems

Interior & Product design